Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ST_Linh
117
1,662,827,075 gold
2
DaiCa__Thay
119
1,078,297,507 gold
3
Rus_II
115
736,706,008 gold
4
SiCongTu
120
699,325,103 gold
5
Joker
84
636,432,416 gold
6
CAXANH
24
623,440,922 gold
7
Lyna
118
600,388,916 gold
8
CaoMinhTuan
113
444,830,569 gold
9
Juyeong
32
402,310,664 gold
10
ChymTo
90
395,975,333 gold