Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ST_Linh
117
1,662,718,170 gold
2
Joker
84
636,432,416 gold
3
CaoMinhTuan
113
444,753,280 gold
4
Juyeong
32
402,089,479 gold
5
ChymTo
90
395,975,333 gold
6
LinhKhue
1
343,356,669 gold
7
DungDeTaoCau
100
325,275,304 gold
8
AcQuyVoHinh
111
281,896,852 gold
9
TIEN
102
258,659,416 gold
10
lenhhoxung
95
253,060,688 gold