Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
DaiCa__Thay
119
1,077,946,562 gold
2
Rus_II
115
736,500,227 gold
3
SiCongTu
120
698,983,232 gold
4
CAXANH
24
623,440,922 gold
5
Lyna
118
600,113,553 gold
6
Zeus
118
371,533,051 gold
7
BBBBBB2
116
326,757,898 gold
8
LangTu_20
116
283,779,818 gold
9
DeTaiChanh
111
276,932,406 gold
10
_HALOWIN_
119
250,274,799 gold