TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
lenhhoxung
buonmatuy
7
1487371527
2
Rick_Kid
BoloBala
7
412540819
3
DungDeTaoCau
VIP_Trade
7
328122418
4
Zeus
Z1
7
238009900
5
Zzu_To
TapSu
7
37866591
6
Grace
1st
6
197615932
7
007
Buon
6
7492555
8
StrengBow
Z2
5
60564452
9
LacTuyet
Q2
5
58010110
10
Bow
Trader_Bow
5
56836547