TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Zeus
Z1
7
238009900
2
LANDENNN
HiepDinhHien
4
15936124
3
Na___TOEU
em_so_qua
4
12195309
4
Boy
_sro_bt_
4
8044329
5
Sro_Viet
Top1Hunter
4
2695966
6
Sro_No1
Top2Hunter
4
2689581
7
So_No2
Top3Hunter
4
2684035
8
VeVuong
VuaBaoTieu
4
1606790
9
DaiCa__Thay
12_LangSon
3
7243119
10
SatVuong
_Ve_Vuong_
3
4038624