TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
lenhhoxung
buonmatuy
7
1487371527
2
Rick_Kid
BoloBala
7
412540819
3
DungDeTaoCau
VIP_Trade
7
328122418
4
Zzu_To
TapSu
7
37866591
5
Grace
1st
6
197615932
6
007
Buon
6
7492555
7
StrengBow
Z2
5
60564452
8
LacTuyet
Q2
5
58010110
9
Bow
Trader_Bow
5
56836547
10
LeHuyet_Tieu
Q1
5
32058191